Santral Api Dökümanı

Aşağıdaki yolla panel kullanıcı adı ve şifrenizi gönderip Token elde etmeli ve bundan sonraki isteklerinizde aşağıdaki şekilde bunları kullanmalısınız.

Header’da “Authorization: Bearer ALDIĞINIZTOKEN”
veya
Panelinizde yazan API Anahtarınızı Header’da “API: APIANAHTARINIZ” şeklinde göndermeniz gerekmektedir.

Giriş Anahtarı Elde Etme

1
2
3
curl --location --request POST "http://panelapi.kobikom.com.tr/login" \
  --form "usermail=" \
  --form "userpass="
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
var form = new FormData();
form.append("usermail", "");
form.append("userpass", "");

var settings = {
  "url": "http://panelapi.kobikom.com.tr/login",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "processData": false,
  "mimeType": "multipart/form-data",
  "contentType": false,
  "data": form
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
require "uri"
require "net/http"

url = URI("http://panelapi.kobikom.com.tr/login")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["content-type"] = 'multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW'
request.body = "------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name="usermail"\r\n\r\n\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name="userpass"\r\n\r\n\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW--"

response = http.request(request)
puts response.read_body
1
2
3
4
5
6
7
8
import requests
url = 'http://panelapi.kobikom.com.tr/login'
payload = {'usermail': '',
'userpass': ''}
files = {}
headers = {}
response = requests.request('POST', url, headers = headers, data = payload, files = files, allow_redirects=False, timeout=undefined, allow_redirects=false)
print(response.text)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
var http = require('http');

var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'panelapi.kobikom.com.tr',
  'path': '/login',
  'headers': {
  }
};

var req = http.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

var postData = "------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name="usermail"\r\n\r\n\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name="userpass"\r\n\r\n\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW--";

req.setHeader('content-type', 'multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW');

req.write(postData);

req.end();
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "http://panelapi.kobikom.com.tr/login",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
  CURLOPT_POSTFIELDS => array('usermail' => '','userpass' => ''),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
  echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
  echo $response;
} ?>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
package main

import (
  "fmt"
  "bytes"
  "mime/multipart"
  "os"
  "path/filepath"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "http://panelapi.kobikom.com.tr/login"
  method := "POST"

  payload := &bytes.Buffer{}
  writer := multipart.NewWriter(payload)
  _ = writer.WriteField("usermail", "")
  _ = writer.WriteField("userpass", "")
  err := writer.Close()
  if err != nil {  fmt.Println(err)}


  client := &http.Client {
    CheckRedirect: func(req *http.Request, via []*http.Request) error {
      return http.ErrUseLastResponse
    },
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
  }
  req.Header.Set("Content-Type", writer.FormDataContentType())
  res, err := client.Do(req)
  defer res.Body.Close()
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)

  fmt.Println(string(body))
}

Cevapsız Aramalar

1
curl --location --request GET "http://panelapi.kobikom.com.tr/missedcalls?dateStart=2018-03-12&dateEnd=2018-03-27"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
var settings = {
  "url": "http://panelapi.kobikom.com.tr/missedcalls?dateStart=2018-03-12&dateEnd=2018-03-27",
  "method": "GET",
  "timeout": 0,
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
require "uri"
require "net/http"

url = URI("http://panelapi.kobikom.com.tr/missedcalls?dateStart=2018-03-12&dateEnd=2018-03-27")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)

request = Net::HTTP::Get.new(url)

response = http.request(request)
puts response.read_body
1
2
3
4
5
6
import requests
url = 'http://panelapi.kobikom.com.tr/missedcalls?dateStart=2018-03-12&dateEnd=2018-03-27'
payload = {}
headers = {}
response = requests.request('GET', url, headers = headers, data = payload, allow_redirects=False, timeout=undefined, allow_redirects=false)
print(response.text)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
var http = require('http');

var options = {
  'method': 'GET',
  'hostname': 'panelapi.kobikom.com.tr',
  'path': '/missedcalls?dateStart=2018-03-12&dateEnd=2018-03-27',
  'headers': {
  }
};

var req = http.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

req.end();
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "http://panelapi.kobikom.com.tr/missedcalls?dateStart=2018-03-12&dateEnd=2018-03-27",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
  echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
  echo $response;
} ?>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
package main

import (
  "fmt"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "http://panelapi.kobikom.com.tr/missedcalls?dateStart=2018-03-12&dateEnd=2018-03-27"
  method := "GET"

  client := &http.Client {
    CheckRedirect: func(req *http.Request, via []*http.Request) error {
      return http.ErrUseLastResponse
    },
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, nil)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
  }
  res, err := client.Do(req)
  defer res.Body.Close()
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)

  fmt.Println(string(body))
}

Çağrı Geçmişi

Filtreleme yapmak istediğiniz takdirde:
http://panelapi.kobikom.com.tr/getcdr?dateStart=2019-10-16&dateEnd=2019-10-16&timeStart=00:00:00&timeEnd=23:59:00&type=0&exclude=true&dst=08508887025&src=125 şeklinde kullanım sağlayabilirsiniz.

1
curl --location --request GET "http://panelapi.kobikom.com.tr/getcdr"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
var settings = {
  "url": "http://panelapi.kobikom.com.tr/getcdr",
  "method": "GET",
  "timeout": 0,
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
require "uri"
require "net/http"

url = URI("http://panelapi.kobikom.com.tr/getcdr")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)

request = Net::HTTP::Get.new(url)

response = http.request(request)
puts response.read_body
1
2
3
4
5
6
import requests
url = 'http://panelapi.kobikom.com.tr/getcdr'
payload = {}
headers = {}
response = requests.request('GET', url, headers = headers, data = payload, allow_redirects=False, timeout=undefined, allow_redirects=false)
print(response.text)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
var http = require('http');

var options = {
  'method': 'GET',
  'hostname': 'panelapi.kobikom.com.tr',
  'path': '/getcdr',
  'headers': {
  }
};

var req = http.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

req.end();
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "http://panelapi.kobikom.com.tr/getcdr",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
  echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
  echo $response;
} ?>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
package main

import (
  "fmt"
  "os"
  "path/filepath"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "http://panelapi.kobikom.com.tr/getcdr"
  method := "GET"

  client := &http.Client {
    CheckRedirect: func(req *http.Request, via []*http.Request) error {
      return http.ErrUseLastResponse
    },
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, nil)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
  }
  res, err := client.Do(req)
  defer res.Body.Close()
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)

  fmt.Println(string(body))
}

Çağrı Bulma

Unique ID’sini verdiğiniz çağrının ses kaydını veya detaylarını aşağıdaki şekilde bulabilirsiniz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "http://panelapi.kobikom.com.tr/getCDRFromUniqueID/1571062134.733",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
  echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
  echo $response;
} ?>

Fatura Görüntüleme

1
curl --location --request GET "http://panelapi.kobikom.com.tr/getinvoices"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
var settings = {
  "url": "http://panelapi.kobikom.com.tr/getcdr",
  "method": "GET",
  "timeout": 0,
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
require "uri"
require "net/http"

url = URI("http://panelapi.kobikom.com.tr/getcdr")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)

request = Net::HTTP::Get.new(url)

response = http.request(request)
puts response.read_body
1
2
3
4
5
6
import requests
url = 'http://panelapi.kobikom.com.tr/getcdr'
payload = {}
headers = {}
response = requests.request('GET', url, headers = headers, data = payload, allow_redirects=False, timeout=undefined, allow_redirects=false)
print(response.text)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
var http = require('http');

var options = {
  'method': 'GET',
  'hostname': 'panelapi.kobikom.com.tr',
  'path': '/getcdr',
  'headers': {
  }
};

var req = http.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

req.end();
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "http://panelapi.kobikom.com.tr/getcdr",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
  echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
  echo $response;
} ?>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
package main

import (
  "fmt"
  "os"
  "path/filepath"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "http://panelapi.kobikom.com.tr/getcdr"
  method := "GET"

  client := &http.Client {
    CheckRedirect: func(req *http.Request, via []*http.Request) error {
      return http.ErrUseLastResponse
    },
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, nil)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
  }
  res, err := client.Do(req)
  defer res.Body.Close()
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)

  fmt.Println(string(body))
}

Fax Listeleme

1
curl --location --request GET "http://panelapi.kobikom.com.tr/getFaxCDR"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
var settings = {
  "url": "http://panelapi.kobikom.com.tr/getFaxCDR",
  "method": "GET",
  "timeout": 0,
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
require "uri"
require "net/http"

url = URI("http://panelapi.kobikom.com.tr/getFaxCDR")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)

request = Net::HTTP::Get.new(url)

response = http.request(request)
puts response.read_body
1
2
3
4
5
6
import requests
url = 'http://panelapi.kobikom.com.tr/getFaxCDR'
payload = {}
headers = {}
response = requests.request('GET', url, headers = headers, data = payload, allow_redirects=False, timeout=undefined, allow_redirects=false)
print(response.text)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
var http = require('http');

var options = {
  'method': 'GET',
  'hostname': 'panelapi.kobikom.com.tr',
  'path': '/getFaxCDR',
  'headers': {
  }
};

var req = http.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

req.end();
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "http://panelapi.kobikom.com.tr/getFaxCDR",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
  echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
  echo $response;
} ?>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
package main

import (
  "fmt"
  "os"
  "path/filepath"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "http://panelapi.kobikom.com.tr/getFaxCDR"
  method := "GET"

  client := &http.Client {
    CheckRedirect: func(req *http.Request, via []*http.Request) error {
      return http.ErrUseLastResponse
    },
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, nil)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
  }
  res, err := client.Do(req)
  defer res.Body.Close()
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)

  fmt.Println(string(body))
}

Rehber Grupları Listeleme

1
curl --location --request GET "http://panelapi.kobikom.com.tr/getGroupList"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
var settings = {
  "url": "http://panelapi.kobikom.com.tr/getGroupList",
  "method": "GET",
  "timeout": 0,
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
require "uri"
require "net/http"

url = URI("http://panelapi.kobikom.com.tr/getGroupList")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)

request = Net::HTTP::Get.new(url)

response = http.request(request)
puts response.read_body
1
2
3
4
5
6
import requests
url = 'http://panelapi.kobikom.com.tr/getGroupList'
payload = {}
headers = {}
response = requests.request('GET', url, headers = headers, data = payload, allow_redirects=False, timeout=undefined, allow_redirects=false)
print(response.text)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
var http = require('http');

var options = {
  'method': 'GET',
  'hostname': 'panelapi.kobikom.com.tr',
  'path': '/getGroupList',
  'headers': {
  }
};

var req = http.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

req.end();
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "http://panelapi.kobikom.com.tr/getGroupList",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
  echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
  echo $response;
} ?>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
package main

import (
  "fmt"
  "os"
  "path/filepath"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "http://panelapi.kobikom.com.tr/getGroupList"
  method := "GET"

  client := &http.Client {
    CheckRedirect: func(req *http.Request, via []*http.Request) error {
      return http.ErrUseLastResponse
    },
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, nil)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
  }
  res, err := client.Do(req)
  defer res.Body.Close()
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)

  fmt.Println(string(body))
}

Rehbere Kişi Ekleme

1
2
3
4
5
6
7
8
9
curl --location --request POST "http://panelapi.kobikom.com.tr/createContact" \
  --form "firma=Kobikom Telekomünikasyon" \
  --form "ad=Yazılım" \
  --form "soyad=Departmanı" \
  --form "telefon=908508881444" \
  --form "eposta=yazilim@kobikom.com.tr" \
  --form "diger=" \
  --form "tur=1" \
  --form "grup=12"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
var form = new FormData();
form.append("firma", "Kobikom Telekomünikasyon");
form.append("ad", "Yazılım");
form.append("soyad", "Departmanı");
form.append("telefon", "908508881444");
form.append("eposta", "yazilim@kobikom.com.tr");
form.append("diger", "");
form.append("tur", "1");
form.append("grup", "12");

var settings = {
  "url": "http://panelapi.kobikom.com.tr/createContact",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "processData": false,
  "mimeType": "multipart/form-data",
  "contentType": false,
  "data": form
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
require "uri"
require "net/http"

url = URI("http://panelapi.kobikom.com.tr/createContact")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["content-type"] = 'multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW'
request.body = "------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name="firma"\r\n\r\nKobikom Telekomünikasyon\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name="ad"\r\n\r\nYazılım\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name="soyad"\r\n\r\nDepartmanı\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name="telefon"\r\n\r\n908508881444\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name="eposta"\r\n\r\nyazilim@kobikom.com.tr\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name="diger"\r\n\r\n\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name="tur"\r\n\r\n1\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name="grup"\r\n\r\n12\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW--"

response = http.request(request)
puts response.read_body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
import requests
url = 'http://panelapi.kobikom.com.tr/createContact'
payload = {'firma': 'Kobikom Telekomünikasyon',
'ad': 'Yazılım',
'soyad': 'Departmanı',
'telefon': '908508881444',
'eposta': 'yazilim@kobikom.com.tr',
'diger': '',
'tur': '1',
'grup': '12'}
files = {}
headers = {}
response = requests.request('POST', url, headers = headers, data = payload, files = files, allow_redirects=False, timeout=undefined, allow_redirects=false)
print(response.text)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
var http = require('http');

var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'panelapi.kobikom.com.tr',
  'path': '/createContact',
  'headers': {
  }
};

var req = http.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

var postData = "------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name="firma"\r\n\r\nKobikom Telekomünikasyon\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name="ad"\r\n\r\nYazılım\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name="soyad"\r\n\r\nDepartmanı\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name="telefon"\r\n\r\n908508881444\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name="eposta"\r\n\r\nyazilim@kobikom.com.tr\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name="diger"\r\n\r\n\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name="tur"\r\n\r\n1\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name="grup"\r\n\r\n12\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW--";

req.setHeader('content-type', 'multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW');

req.write(postData);

req.end();
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "http://panelapi.kobikom.com.tr/createContact",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
  CURLOPT_POSTFIELDS => array('firma' => 'Kobikom Telekomünikasyon','ad' => 'Yazılım','soyad' => 'Departmanı','telefon' => '908508881444','eposta' => 'yazilim@kobikom.com.tr','diger' => '','tur' => '1','grup' => '12'),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
  echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
  echo $response;
} ?>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
package main

import (
  "fmt"
  "bytes"
  "mime/multipart"
  "os"
  "path/filepath"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "http://panelapi.kobikom.com.tr/createContact"
  method := "POST"

  payload := &bytes.Buffer{}
  writer := multipart.NewWriter(payload)
  _ = writer.WriteField("firma", "Kobikom Telekomünikasyon")
  _ = writer.WriteField("ad", "Yazılım")
  _ = writer.WriteField("soyad", "Departmanı")
  _ = writer.WriteField("telefon", "908508881444")
  _ = writer.WriteField("eposta", "yazilim@kobikom.com.tr")
  _ = writer.WriteField("diger", "")
  _ = writer.WriteField("tur", "1")
  _ = writer.WriteField("grup", "12")
  err := writer.Close()
  if err != nil {  fmt.Println(err)}


  client := &http.Client {
    CheckRedirect: func(req *http.Request, via []*http.Request) error {
      return http.ErrUseLastResponse
    },
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
  }
  req.Header.Set("Content-Type", writer.FormDataContentType())
  res, err := client.Do(req)
  defer res.Body.Close()
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)

  fmt.Println(string(body))
}

Santral Ayarlarını Çekme

1
curl --location --request GET "http://panelapi.kobikom.com.tr/getCentralData/queue%7Cextension%7Civr"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
var settings = {
  "url": "http://panelapi.kobikom.com.tr/getCentralData/queue|extension|ivr",
  "method": "GET",
  "timeout": 0,
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
require "uri"
require "net/http"

url = URI("http://panelapi.kobikom.com.tr/getCentralData/queue|extension|ivr")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)

request = Net::HTTP::Get.new(url)

response = http.request(request)
puts response.read_body
1
2
3
4
5
6
import requests
url = 'http://panelapi.kobikom.com.tr/getCentralData/queue|extension|ivr'
payload = {}
headers = {}
response = requests.request('GET', url, headers = headers, data = payload, allow_redirects=False, timeout=undefined, allow_redirects=false)
print(response.text)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
var http = require('http');

var options = {
  'method': 'GET',
  'hostname': 'panelapi.kobikom.com.tr',
  'path': '/getCentralData/queue|extension|ivr',
  'headers': {
  }
};

var req = http.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

req.end();
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "http://panelapi.kobikom.com.tr/getCentralData/queue%7Cextension%7Civr",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
  echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
  echo $response;
} ?>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
package main

import (
  "fmt"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "http://panelapi.kobikom.com.tr/getCentralData/queue%7Cextension%7Civr"
  method := "GET"

  client := &http.Client {
    CheckRedirect: func(req *http.Request, via []*http.Request) error {
      return http.ErrUseLastResponse
    },
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, nil)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
  }
  res, err := client.Do(req)
  defer res.Body.Close()
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)

  fmt.Println(string(body))
}

Gelen Çağrı Yönetimi 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
curl --location --request POST "panelapi.kobikom.com.tr/updateInbound" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data "{
    "
number": "908504661641",
    "
description": "908504661641IN",
    "
destination": "ext-queues,10000,1",
    "
grppre": "",
    "
faxexten": null,
    "
faxemail": null,
    "
answer": null,
    "
wait": null,
    "
privacyman": "0",
    "
alertinfo": "",
    "
ringing": "",
    "
mohclass": "default",
    "
delay_answer": "0",
    "
pricid": "",
    "
pmmaxretries": "3",
    "
pmminlength": "10"
  }"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
var settings = {
  "url": "panelapi.kobikom.com.tr/updateInbound",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
    "Content-Type": "application/json"
  },
  "data": "{\r\n    "number": "908504661641",\r\n    "description": "908504661641IN",\r\n    "destination": "ext-queues,10000,1",\r\n    "grppre": "",\r\n    "faxexten": null,\r\n    "faxemail": null,\r\n    "answer": null,\r\n    "wait": null,\r\n    "privacyman": "0",\r\n    "alertinfo": "",\r\n    "ringing": "",\r\n    "mohclass": "default",\r\n    "delay_answer": "0",\r\n    "pricid": "",\r\n    "pmmaxretries": "3",\r\n    "pmminlength": "10"\r\n  }",
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
require "uri"
require "net/http"

url = URI("panelapi.kobikom.com.tr/updateInbound")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["Content-Type"] = "application/json"
request.body = "{\r\n    "number": "908504661641",\r\n    "description": "908504661641IN",\r\n    "destination": "ext-queues,10000,1",\r\n    "grppre": "",\r\n    "faxexten": null,\r\n    "faxemail": null,\r\n    "answer": null,\r\n    "wait": null,\r\n    "privacyman": "0",\r\n    "alertinfo": "",\r\n    "ringing": "",\r\n    "mohclass": "default",\r\n    "delay_answer": "0",\r\n    "pricid": "",\r\n    "pmmaxretries": "3",\r\n    "pmminlength": "10"\r\n  }"

response = http.request(request)
puts response.read_body
1
2
3
4
5
6
7
8
import requests
url = 'panelapi.kobikom.com.tr/updateInbound'
payload = "{\r\n    "number": "908504661641",\r\n    "description": "908504661641IN",\r\n    "destination": "ext-queues,10000,1",\r\n    "grppre": "",\r\n    "faxexten": null,\r\n    "faxemail": null,\r\n    "answer": null,\r\n    "wait": null,\r\n    "privacyman": "0",\r\n    "alertinfo": "",\r\n    "ringing": "",\r\n    "mohclass": "default",\r\n    "delay_answer": "0",\r\n    "pricid": "",\r\n    "pmmaxretries": "3",\r\n    "pmminlength": "10"\r\n  }"
headers = {
  'Content-Type': 'application/json'
}
response = requests.request('POST', url, headers = headers, data = payload, allow_redirects=False, timeout=undefined, allow_redirects=false)
print(response.text)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
var https = require('https');

var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'panelapi.kobikom.com.tr',
  'path': '/updateInbound',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

var postData =  "{\r\n    "number": "908504661641",\r\n    "description": "908504661641IN",\r\n    "destination": "ext-queues,10000,1",\r\n    "grppre": "",\r\n    "faxexten": null,\r\n    "faxemail": null,\r\n    "answer": null,\r\n    "wait": null,\r\n    "privacyman": "0",\r\n    "alertinfo": "",\r\n    "ringing": "",\r\n    "mohclass": "default",\r\n    "delay_answer": "0",\r\n    "pricid": "",\r\n    "pmmaxretries": "3",\r\n    "pmminlength": "10"\r\n  }";

req.write(postData);

req.end();
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "panelapi.kobikom.com.tr/updateInbound",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
  CURLOPT_POSTFIELDS =>"{\r\n    "number": "908504661641",\r\n    "description": "908504661641IN",\r\n    "destination": "ext-queues,10000,1",\r\n    "grppre": "",\r\n    "faxexten": null,\r\n    "faxemail": null,\r\n    "answer": null,\r\n    "wait": null,\r\n    "privacyman": "0",\r\n    "alertinfo": "",\r\n    "ringing": "",\r\n    "mohclass": "default",\r\n    "delay_answer": "0",\r\n    "pricid": "",\r\n    "pmmaxretries": "3",\r\n    "pmminlength": "10"\r\n  }",
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    "Content-Type: application/json"
  ),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
  echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
  echo $response;
} ?>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
package main

import (
  "fmt"
  "strings"
  "os"
  "path/filepath"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "panelapi.kobikom.com.tr/updateInbound"
  method := "POST"

  payload := strings.NewReader("{
\n    "
number": "908504661641",
\n    "
description": "908504661641IN",
\n    "
destination": "ext-queues,10000,1",
\n    "
grppre": "",
\n    "
faxexten": null,
\n    "
faxemail": null,
\n    "
answer": null,
\n    "
wait": null,
\n    "
privacyman": "0",
\n    "
alertinfo": "",
\n    "
ringing": "",
\n    "
mohclass": "default",
\n    "
delay_answer": "0",
\n    "
pricid": "",
\n    "
pmmaxretries": "3",
\n    "
pmminlength": "10"
\n  }"
)

  client := &http.Client {
    CheckRedirect: func(req *http.Request, via []*http.Request) error {
      return http.ErrUseLastResponse
    },
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
  }
  req.Header.Add("Content-Type", "application/json")

  res, err := client.Do(req)
  defer res.Body.Close()
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)

  fmt.Println(string(body))
}

Sesli Karşılama Menüsünü Düzenleme 

1
2
3
curl --location --request POST "panelapi.kobikom.com.tr/updateIVR" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data "{ "id": "5", "name": "GENELIVR", "description": null, "announcement": "7", "directdial": "ext-local", "invalid_loops": "disabled", "invalid_retry_recording": "", "invalid_destination": "", "invalid_recording": "", "retvm": "", "timeout_time": "5", "timeout_recording": "", "timeout_retry_recording": "", "timeout_destination": "", "timeout_loops": "disabled", "timeout_append_announce": "0", "invalid_append_announce": "0", "timeout_ivr_ret": "0", "invalid_ivr_ret": "0", "dtmf": [ { "selection": "6", "destination": "from-did-direct,241001,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "5", "destination": "ext-miscdests,2,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "4", "destination": "timeconditions,2,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "3", "destination": "vmblast-grp,500,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "2", "destination": "ext-local,vmu241001,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "1", "destination": "ext-queues,10001,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "i", "destination": "ext-queues,10000,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "t", "destination": "ivr-5,s,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "0", "destination": "ext-queues,10000,1", "ivr_ret": "0" } ] }"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
var settings = {
  "url": "panelapi.kobikom.com.tr/updateIVR",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
    "Content-Type": "application/json"
  },
  "data": "{ "id": "5", "name": "GENELIVR", "description": null, "announcement": "7", "directdial": "ext-local", "invalid_loops": "disabled", "invalid_retry_recording": "", "invalid_destination": "", "invalid_recording": "", "retvm": "", "timeout_time": "5", "timeout_recording": "", "timeout_retry_recording": "", "timeout_destination": "", "timeout_loops": "disabled", "timeout_append_announce": "0", "invalid_append_announce": "0", "timeout_ivr_ret": "0", "invalid_ivr_ret": "0", "dtmf": [ { "selection": "6", "destination": "from-did-direct,241001,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "5", "destination": "ext-miscdests,2,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "4", "destination": "timeconditions,2,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "3", "destination": "vmblast-grp,500,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "2", "destination": "ext-local,vmu241001,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "1", "destination": "ext-queues,10001,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "i", "destination": "ext-queues,10000,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "t", "destination": "ivr-5,s,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "0", "destination": "ext-queues,10000,1", "ivr_ret": "0" } ] }",
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
require "uri"
require "net/http"

url = URI("panelapi.kobikom.com.tr/updateIVR")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["Content-Type"] = "application/json"
request.body = "{ "id": "5", "name": "GENELIVR", "description": null, "announcement": "7", "directdial": "ext-local", "invalid_loops": "disabled", "invalid_retry_recording": "", "invalid_destination": "", "invalid_recording": "", "retvm": "", "timeout_time": "5", "timeout_recording": "", "timeout_retry_recording": "", "timeout_destination": "", "timeout_loops": "disabled", "timeout_append_announce": "0", "invalid_append_announce": "0", "timeout_ivr_ret": "0", "invalid_ivr_ret": "0", "dtmf": [ { "selection": "6", "destination": "from-did-direct,241001,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "5", "destination": "ext-miscdests,2,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "4", "destination": "timeconditions,2,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "3", "destination": "vmblast-grp,500,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "2", "destination": "ext-local,vmu241001,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "1", "destination": "ext-queues,10001,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "i", "destination": "ext-queues,10000,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "t", "destination": "ivr-5,s,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "0", "destination": "ext-queues,10000,1", "ivr_ret": "0" } ] }"

response = http.request(request)
puts response.read_body
1
2
3
4
5
6
7
8
import requests
url = 'panelapi.kobikom.com.tr/updateIVR'
payload = "{ "id": "5", "name": "GENELIVR", "description": null, "announcement": "7", "directdial": "ext-local", "invalid_loops": "disabled", "invalid_retry_recording": "", "invalid_destination": "", "invalid_recording": "", "retvm": "", "timeout_time": "5", "timeout_recording": "", "timeout_retry_recording": "", "timeout_destination": "", "timeout_loops": "disabled", "timeout_append_announce": "0", "invalid_append_announce": "0", "timeout_ivr_ret": "0", "invalid_ivr_ret": "0", "dtmf": [ { "selection": "6", "destination": "from-did-direct,241001,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "5", "destination": "ext-miscdests,2,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "4", "destination": "timeconditions,2,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "3", "destination": "vmblast-grp,500,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "2", "destination": "ext-local,vmu241001,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "1", "destination": "ext-queues,10001,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "i", "destination": "ext-queues,10000,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "t", "destination": "ivr-5,s,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "0", "destination": "ext-queues,10000,1", "ivr_ret": "0" } ] }"
headers = {
  'Content-Type': 'application/json'
}
response = requests.request('POST', url, headers = headers, data = payload, allow_redirects=False, timeout=undefined, allow_redirects=false)
print(response.text)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
var https = require('https');

var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'panelapi.kobikom.com.tr',
  'path': '/updateIVR',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

var postData =  "{ "id": "5", "name": "GENELIVR", "description": null, "announcement": "7", "directdial": "ext-local", "invalid_loops": "disabled", "invalid_retry_recording": "", "invalid_destination": "", "invalid_recording": "", "retvm": "", "timeout_time": "5", "timeout_recording": "", "timeout_retry_recording": "", "timeout_destination": "", "timeout_loops": "disabled", "timeout_append_announce": "0", "invalid_append_announce": "0", "timeout_ivr_ret": "0", "invalid_ivr_ret": "0", "dtmf": [ { "selection": "6", "destination": "from-did-direct,241001,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "5", "destination": "ext-miscdests,2,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "4", "destination": "timeconditions,2,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "3", "destination": "vmblast-grp,500,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "2", "destination": "ext-local,vmu241001,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "1", "destination": "ext-queues,10001,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "i", "destination": "ext-queues,10000,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "t", "destination": "ivr-5,s,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "0", "destination": "ext-queues,10000,1", "ivr_ret": "0" } ] }";

req.write(postData);

req.end();
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "panelapi.kobikom.com.tr/updateIVR",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
  CURLOPT_POSTFIELDS =>"{ "id": "5", "name": "GENELIVR", "description": null, "announcement": "7", "directdial": "ext-local", "invalid_loops": "disabled", "invalid_retry_recording": "", "invalid_destination": "", "invalid_recording": "", "retvm": "", "timeout_time": "5", "timeout_recording": "", "timeout_retry_recording": "", "timeout_destination": "", "timeout_loops": "disabled", "timeout_append_announce": "0", "invalid_append_announce": "0", "timeout_ivr_ret": "0", "invalid_ivr_ret": "0", "dtmf": [ { "selection": "6", "destination": "from-did-direct,241001,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "5", "destination": "ext-miscdests,2,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "4", "destination": "timeconditions,2,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "3", "destination": "vmblast-grp,500,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "2", "destination": "ext-local,vmu241001,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "1", "destination": "ext-queues,10001,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "i", "destination": "ext-queues,10000,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "t", "destination": "ivr-5,s,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "0", "destination": "ext-queues,10000,1", "ivr_ret": "0" } ] }",
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    "Content-Type: application/json"
  ),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
  echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
  echo $response;
} ?>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
package main

import (
  "fmt"
  "strings"
  "os"
  "path/filepath"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "panelapi.kobikom.com.tr/updateIVR"
  method := "POST"

  payload := strings.NewReader("{ "id": "5", "name": "GENELIVR", "description": null, "announcement": "7", "directdial": "ext-local", "invalid_loops": "disabled", "invalid_retry_recording": "", "invalid_destination": "", "invalid_recording": "", "retvm": "", "timeout_time": "5", "timeout_recording": "", "timeout_retry_recording": "", "timeout_destination": "", "timeout_loops": "disabled", "timeout_append_announce": "0", "invalid_append_announce": "0", "timeout_ivr_ret": "0", "invalid_ivr_ret": "0", "dtmf": [ { "selection": "6", "destination": "from-did-direct,241001,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "5", "destination": "ext-miscdests,2,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "4", "destination": "timeconditions,2,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "3", "destination": "vmblast-grp,500,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "2", "destination": "ext-local,vmu241001,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "1", "destination": "ext-queues,10001,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "i", "destination": "ext-queues,10000,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "t", "destination": "ivr-5,s,1", "ivr_ret": "0" }, { "selection": "0", "destination": "ext-queues,10000,1", "ivr_ret": "0" } ] }")

  client := &http.Client {
    CheckRedirect: func(req *http.Request, via []*http.Request) error {
      return http.ErrUseLastResponse
    },
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
  }
  req.Header.Add("Content-Type", "application/json")

  res, err := client.Do(req)
  defer res.Body.Close()
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)

  fmt.Println(string(body))
}

Kuyruğu Düzenleme

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
curl --location --request POST "panelapi.kobikom.com.tr/updateQueue" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data "{
    "
queue": "10000",
    "
descr": "OPERATORQ",
    "
grppre": "",
    "
alertinfo": "",
    "
ringing": "0",
    "
maxwait": "3600",
    "
password": "",
    "
ivr_id": "none",
    "
dest": "",
    "
cwignore": "2",
    "
qregex": "",
    "
agentannounce_id": "0",
    "
joinannounce_id": "0",
    "
queuewait": "0",
    "
use_queue_context": "0",
    "
togglehint": "0",
    "
qnoanswer": "0",
    "
callconfirm": "0",
    "
callconfirm_id": "0",
    "
monitor_type": "",
    "
monitor_heard": "0",
    "
monitor_spoken": "0",
    "
callback_id": "none",
    "
options": {
        "
announce-frequency": "0",
        "
announce-holdtime": "no",
        "
announce-position": "no",
        "
answered_elsewhere": "0",
        "
autofill": "yes",
        "
autopause": "no",
        "
autopausebusy": "no",
        "
autopausedelay": "0",
        "
autopauseunavail": "no",
        "
cron_schedule": "never",
        "
eventmemberstatus": "no",
        "
eventwhencalled": "no",
        "
joinempty": "yes",
        "
leavewhenempty": "no",
        "
maxlen": "0",
        "
member": [
            "
Local/241000@from-queue/n,0",
            "
Local/241001@from-queue/n,0"
        ],
        "
memberdelay": "0",
        "
monitor-format": "wav49",
        "
monitor-join": "yes",
        "
music": "KOBIKOM",
        "
penaltymemberslimit": "0",
        "
periodic-announce-frequency": "0",
        "
queue-callswaiting": "silence/1",
        "
queue-thankyou": "",
        "
queue-thereare": "silence/1",
        "
queue-youarenext": "silence/1",
        "
reportholdtime": "no",
        "
retry": "1",
        "
ringinuse": "no",
        "
servicelevel": "60",
        "
skip_joinannounce": "",
        "
strategy": "linear",
        "
timeout": "15",
        "
timeoutpriority": "app",
        "
timeoutrestart": "no",
        "
weight": "0",
        "
wrapuptime": "0"
    }
}"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
var settings = {
  "url": "panelapi.kobikom.com.tr/updateQueue",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
    "Content-Type": "application/json"
  },
  "data": "{\r\n    "queue": "10000",\r\n    "descr": "OPERATORQ",\r\n    "grppre": "",\r\n    "alertinfo": "",\r\n    "ringing": "0",\r\n    "maxwait": "3600",\r\n    "password": "",\r\n    "ivr_id": "none",\r\n    "dest": "",\r\n    "cwignore": "2",\r\n    "qregex": "",\r\n    "agentannounce_id": "0",\r\n    "joinannounce_id": "0",\r\n    "queuewait": "0",\r\n    "use_queue_context": "0",\r\n    "togglehint": "0",\r\n    "qnoanswer": "0",\r\n    "callconfirm": "0",\r\n    "callconfirm_id": "0",\r\n    "monitor_type": "",\r\n    "monitor_heard": "0",\r\n    "monitor_spoken": "0",\r\n    "callback_id": "none",\r\n    "options": {\r\n        "announce-frequency": "0",\r\n        "announce-holdtime": "no",\r\n        "announce-position": "no",\r\n        "answered_elsewhere": "0",\r\n        "autofill": "yes",\r\n        "autopause": "no",\r\n        "autopausebusy": "no",\r\n        "autopausedelay": "0",\r\n        "autopauseunavail": "no",\r\n        "cron_schedule": "never",\r\n        "eventmemberstatus": "no",\r\n        "eventwhencalled": "no",\r\n        "joinempty": "yes",\r\n        "leavewhenempty": "no",\r\n        "maxlen": "0",\r\n        "member": [\r\n            "Local/241000@from-queue/n,0",\r\n            "Local/241001@from-queue/n,0"\r\n        ],\r\n        "memberdelay": "0",\r\n        "monitor-format": "wav49",\r\n        "monitor-join": "yes",\r\n        "music": "KOBIKOM",\r\n        "penaltymemberslimit": "0",\r\n        "periodic-announce-frequency": "0",\r\n        "queue-callswaiting": "silence/1",\r\n        "queue-thankyou": "",\r\n        "queue-thereare": "silence/1",\r\n        "queue-youarenext": "silence/1",\r\n        "reportholdtime": "no",\r\n        "retry": "1",\r\n        "ringinuse": "no",\r\n        "servicelevel": "60",\r\n        "skip_joinannounce": "",\r\n        "strategy": "linear",\r\n        "timeout": "15",\r\n        "timeoutpriority": "app",\r\n        "timeoutrestart": "no",\r\n        "weight": "0",\r\n        "wrapuptime": "0"\r\n    }\r\n}",
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
require "uri"
require "net/http"

url = URI("panelapi.kobikom.com.tr/updateQueue")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["Content-Type"] = "application/json"
request.body = "{\r\n    "queue": "10000",\r\n    "descr": "OPERATORQ",\r\n    "grppre": "",\r\n    "alertinfo": "",\r\n    "ringing": "0",\r\n    "maxwait": "3600",\r\n    "password": "",\r\n    "ivr_id": "none",\r\n    "dest": "",\r\n    "cwignore": "2",\r\n    "qregex": "",\r\n    "agentannounce_id": "0",\r\n    "joinannounce_id": "0",\r\n    "queuewait": "0",\r\n    "use_queue_context": "0",\r\n    "togglehint": "0",\r\n    "qnoanswer": "0",\r\n    "callconfirm": "0",\r\n    "callconfirm_id": "0",\r\n    "monitor_type": "",\r\n    "monitor_heard": "0",\r\n    "monitor_spoken": "0",\r\n    "callback_id": "none",\r\n    "options": {\r\n        "announce-frequency": "0",\r\n        "announce-holdtime": "no",\r\n        "announce-position": "no",\r\n        "answered_elsewhere": "0",\r\n        "autofill": "yes",\r\n        "autopause": "no",\r\n        "autopausebusy": "no",\r\n        "autopausedelay": "0",\r\n        "autopauseunavail": "no",\r\n        "cron_schedule": "never",\r\n        "eventmemberstatus": "no",\r\n        "eventwhencalled": "no",\r\n        "joinempty": "yes",\r\n        "leavewhenempty": "no",\r\n        "maxlen": "0",\r\n        "member": [\r\n            "Local/241000@from-queue/n,0",\r\n            "Local/241001@from-queue/n,0"\r\n        ],\r\n        "memberdelay": "0",\r\n        "monitor-format": "wav49",\r\n        "monitor-join": "yes",\r\n        "music": "KOBIKOM",\r\n        "penaltymemberslimit": "0",\r\n        "periodic-announce-frequency": "0",\r\n        "queue-callswaiting": "silence/1",\r\n        "queue-thankyou": "",\r\n        "queue-thereare": "silence/1",\r\n        "queue-youarenext": "silence/1",\r\n        "reportholdtime": "no",\r\n        "retry": "1",\r\n        "ringinuse": "no",\r\n        "servicelevel": "60",\r\n        "skip_joinannounce": "",\r\n        "strategy": "linear",\r\n        "timeout": "15",\r\n        "timeoutpriority": "app",\r\n        "timeoutrestart": "no",\r\n        "weight": "0",\r\n        "wrapuptime": "0"\r\n    }\r\n}"

response = http.request(request)
puts response.read_body
1
2
3
4
5
6
7
8
import requests
url = 'http://panelapi.kobikom.com.tr/login'
payload = {'usermail': '',
'userpass': ''}
files = {}
headers = {}
response = requests.request('POST', url, headers = headers, data = payload, files = files, allow_redirects=False, timeout=undefined, allow_redirects=false)
print(response.text)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
var https = require('https');

var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'panelapi.kobikom.com.tr',
  'path': '/updateQueue',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

var postData =  "{\r\n    "queue": "10000",\r\n    "descr": "OPERATORQ",\r\n    "grppre": "",\r\n    "alertinfo": "",\r\n    "ringing": "0",\r\n    "maxwait": "3600",\r\n    "password": "",\r\n    "ivr_id": "none",\r\n    "dest": "",\r\n    "cwignore": "2",\r\n    "qregex": "",\r\n    "agentannounce_id": "0",\r\n    "joinannounce_id": "0",\r\n    "queuewait": "0",\r\n    "use_queue_context": "0",\r\n    "togglehint": "0",\r\n    "qnoanswer": "0",\r\n    "callconfirm": "0",\r\n    "callconfirm_id": "0",\r\n    "monitor_type": "",\r\n    "monitor_heard": "0",\r\n    "monitor_spoken": "0",\r\n    "callback_id": "none",\r\n    "options": {\r\n        "announce-frequency": "0",\r\n        "announce-holdtime": "no",\r\n        "announce-position": "no",\r\n        "answered_elsewhere": "0",\r\n        "autofill": "yes",\r\n        "autopause": "no",\r\n        "autopausebusy": "no",\r\n        "autopausedelay": "0",\r\n        "autopauseunavail": "no",\r\n        "cron_schedule": "never",\r\n        "eventmemberstatus": "no",\r\n        "eventwhencalled": "no",\r\n        "joinempty": "yes",\r\n        "leavewhenempty": "no",\r\n        "maxlen": "0",\r\n        "member": [\r\n            "Local/241000@from-queue/n,0",\r\n            "Local/241001@from-queue/n,0"\r\n        ],\r\n        "memberdelay": "0",\r\n        "monitor-format": "wav49",\r\n        "monitor-join": "yes",\r\n        "music": "KOBIKOM",\r\n        "penaltymemberslimit": "0",\r\n        "periodic-announce-frequency": "0",\r\n        "queue-callswaiting": "silence/1",\r\n        "queue-thankyou": "",\r\n        "queue-thereare": "silence/1",\r\n        "queue-youarenext": "silence/1",\r\n        "reportholdtime": "no",\r\n        "retry": "1",\r\n        "ringinuse": "no",\r\n        "servicelevel": "60",\r\n        "skip_joinannounce": "",\r\n        "strategy": "linear",\r\n        "timeout": "15",\r\n        "timeoutpriority": "app",\r\n        "timeoutrestart": "no",\r\n        "weight": "0",\r\n        "wrapuptime": "0"\r\n    }\r\n}";

req.write(postData);

req.end();
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "panelapi.kobikom.com.tr/updateQueue",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
  CURLOPT_POSTFIELDS =>"{\r\n    "queue": "10000",\r\n    "descr": "OPERATORQ",\r\n    "grppre": "",\r\n    "alertinfo": "",\r\n    "ringing": "0",\r\n    "maxwait": "3600",\r\n    "password": "",\r\n    "ivr_id": "none",\r\n    "dest": "",\r\n    "cwignore": "2",\r\n    "qregex": "",\r\n    "agentannounce_id": "0",\r\n    "joinannounce_id": "0",\r\n    "queuewait": "0",\r\n    "use_queue_context": "0",\r\n    "togglehint": "0",\r\n    "qnoanswer": "0",\r\n    "callconfirm": "0",\r\n    "callconfirm_id": "0",\r\n    "monitor_type": "",\r\n    "monitor_heard": "0",\r\n    "monitor_spoken": "0",\r\n    "callback_id": "none",\r\n    "options": {\r\n        "announce-frequency": "0",\r\n        "announce-holdtime": "no",\r\n        "announce-position": "no",\r\n        "answered_elsewhere": "0",\r\n        "autofill": "yes",\r\n        "autopause": "no",\r\n        "autopausebusy": "no",\r\n        "autopausedelay": "0",\r\n        "autopauseunavail": "no",\r\n        "cron_schedule": "never",\r\n        "eventmemberstatus": "no",\r\n        "eventwhencalled": "no",\r\n        "joinempty": "yes",\r\n        "leavewhenempty": "no",\r\n        "maxlen": "0",\r\n        "member": [\r\n            "Local/241000@from-queue/n,0",\r\n            "Local/241001@from-queue/n,0"\r\n        ],\r\n        "memberdelay": "0",\r\n        "monitor-format": "wav49",\r\n        "monitor-join": "yes",\r\n        "music": "KOBIKOM",\r\n        "penaltymemberslimit": "0",\r\n        "periodic-announce-frequency": "0",\r\n        "queue-callswaiting": "silence/1",\r\n        "queue-thankyou": "",\r\n        "queue-thereare": "silence/1",\r\n        "queue-youarenext": "silence/1",\r\n        "reportholdtime": "no",\r\n        "retry": "1",\r\n        "ringinuse": "no",\r\n        "servicelevel": "60",\r\n        "skip_joinannounce": "",\r\n        "strategy": "linear",\r\n        "timeout": "15",\r\n        "timeoutpriority": "app",\r\n        "timeoutrestart": "no",\r\n        "weight": "0",\r\n        "wrapuptime": "0"\r\n    }\r\n}",
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    "Content-Type: application/json"
  ),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
  echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
  echo $response;
} ?>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
package main

import (
  "fmt"
  "strings"
  "os"
  "path/filepath"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "panelapi.kobikom.com.tr/updateQueue"
  method := "POST"

  payload := strings.NewReader("{
\n    "
queue": "10000",
\n    "
descr": "OPERATORQ",
\n    "
grppre": "",
\n    "
alertinfo": "",
\n    "
ringing": "0",
\n    "
maxwait": "3600",
\n    "
password": "",
\n    "
ivr_id": "none",
\n    "
dest": "",
\n    "
cwignore": "2",
\n    "
qregex": "",
\n    "
agentannounce_id": "0",
\n    "
joinannounce_id": "0",
\n    "
queuewait": "0",
\n    "
use_queue_context": "0",
\n    "
togglehint": "0",
\n    "
qnoanswer": "0",
\n    "
callconfirm": "0",
\n    "
callconfirm_id": "0",
\n    "
monitor_type": "",
\n    "
monitor_heard": "0",
\n    "
monitor_spoken": "0",
\n    "
callback_id": "none",
\n    "
options": {
\n        "
announce-frequency": "0",
\n        "
announce-holdtime": "no",
\n        "
announce-position": "no",
\n        "
answered_elsewhere": "0",
\n        "
autofill": "yes",
\n        "
autopause": "no",
\n        "
autopausebusy": "no",
\n        "
autopausedelay": "0",
\n        "
autopauseunavail": "no",
\n        "
cron_schedule": "never",
\n        "
eventmemberstatus": "no",
\n        "
eventwhencalled": "no",
\n        "
joinempty": "yes",
\n        "
leavewhenempty": "no",
\n        "
maxlen": "0",
\n        "
member": [
\n            "
Local/241000@from-queue/n,0",
\n            "
Local/241001@from-queue/n,0"
\n        ],
\n        "
memberdelay": "0",
\n        "
monitor-format": "wav49",
\n        "
monitor-join": "yes",
\n        "
music": "KOBIKOM",
\n        "
penaltymemberslimit": "0",
\n        "
periodic-announce-frequency": "0",
\n        "
queue-callswaiting": "silence/1",
\n        "
queue-thankyou": "",
\n        "
queue-thereare": "silence/1",
\n        "
queue-youarenext": "silence/1",
\n        "
reportholdtime": "no",
\n        "
retry": "1",
\n        "
ringinuse": "no",
\n        "
servicelevel": "60",
\n        "
skip_joinannounce": "",
\n        "
strategy": "linear",
\n        "
timeout": "15",
\n        "
timeoutpriority": "app",
\n        "
timeoutrestart": "no",
\n        "
weight": "0",
\n        "
wrapuptime": "0"
\n    }
\n}"
)

  client := &http.Client {
    CheckRedirect: func(req *http.Request, via []*http.Request) error {
      return http.ErrUseLastResponse
    },
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
  }
  req.Header.Add("Content-Type", "application/json")

  res, err := client.Do(req)
  defer res.Body.Close()
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)

  fmt.Println(string(body))
}

Dahilileri Düzenleme

1
2
3
curl --location --request POST "panelapi.kobikom.com.tr/updateExtension" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data "{"extension":"181000","name":"DAHILIADI","password":"","voicemail":{"status":"disabled","password":"","name":"","email":"","field":"","attach":""},"ringtimer":"0","noanswer":"","recording":"","outboundcid":"","sipname":"","mohclass":"default","noanswer_cid":"","busy_cid":"","chanunavail_cid":"","noanswer_dest":"","busy_dest":"","chanunavail_dest":"","options":{"account":{"data":"181000","flags":"30"},"accountcode":{"data":"","flags":"26"},"allow":{"data":"","flags":"24"},"avpf":{"data":"no","flags":"15"},"callerid":{"data":"device <181000>","flags":"31"},"callgroup":{"data":"","flags":"21"},"canreinvite":{"data":"no","flags":"4"},"context":{"data":"DAHILIADICC","flags":"5"},"deny":{"data":"0.0.0.0/0.0.0.0","flags":"28"},"dial":{"data":"SIP/181000","flags":"25"},"disallow":{"data":"","flags":"23"},"dtlsenable":{"data":"no","flags":"17"},"dtlssetup":{"data":"actpass","flags":"19"},"dtlsverify":{"data":"no","flags":"18"},"dtmfmode":{"data":"rfc2833","flags":"3"},"encryption":{"data":"no","flags":"20"},"host":{"data":"dynamic","flags":"6"},"icesupport":{"data":"no","flags":"16"},"mailbox":{"data":"181000@device","flags":"27"},"nat":{"data":"yes","flags":"10"},"permit":{"data":"0.0.0.0/0.0.0.0","flags":"29"},"pickupgroup":{"data":"","flags":"22"},"port":{"data":"5060","flags":"11"},"qualify":{"data":"yes","flags":"12"},"qualifyfreq":{"data":"60","flags":"13"},"secret":{"data":"rfc2833","flags":"2"},"sendrpid":{"data":"no","flags":"8"},"transport":{"data":"udp","flags":"14"},"trustrpid":{"data":"yes","flags":"7"},"type":{"data":"friend","flags":"9"}},"ampuser":{"password":"","ringtimer":"0","cfringtimer":"0","concurrency_limit":"0","noanswer":"","recording":{"in":{"external":"always","internal":"always"},"out":{"external":"always","internal":"always"},"ondemand":"disabled","priority":"10"},"outboundcid":"","cidname":"ICEPWORLD","cidnum":"181000","voicemail":"novm","answermode":"disabled","device":"181000","queues":{"qnostate":"usestate"},"language":""},"device":{"user":"181000","dial":"SIP/181000","type":"fixed","default_user":"181000"},"routing":{"noanswer":{"selection":"ext-miscdests","destination":"02245320444"},"busy":{"selection":"","destination":""},"unavail":{"selection":"","destination":""}}}"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
var settings = {
  "url": "panelapi.kobikom.com.tr/updateExtension",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
    "Content-Type": "application/json"
  },
  "data": "{"extension":"181000","name":"DAHILIADI","password":"","voicemail":{"status":"disabled","password":"","name":"","email":"","field":"","attach":""},"ringtimer":"0","noanswer":"","recording":"","outboundcid":"","sipname":"","mohclass":"default","noanswer_cid":"","busy_cid":"","chanunavail_cid":"","noanswer_dest":"","busy_dest":"","chanunavail_dest":"","options":{"account":{"data":"181000","flags":"30"},"accountcode":{"data":"","flags":"26"},"allow":{"data":"","flags":"24"},"avpf":{"data":"no","flags":"15"},"callerid":{"data":"device <181000>","flags":"31"},"callgroup":{"data":"","flags":"21"},"canreinvite":{"data":"no","flags":"4"},"context":{"data":"DAHILIADICC","flags":"5"},"deny":{"data":"0.0.0.0/0.0.0.0","flags":"28"},"dial":{"data":"SIP/181000","flags":"25"},"disallow":{"data":"","flags":"23"},"dtlsenable":{"data":"no","flags":"17"},"dtlssetup":{"data":"actpass","flags":"19"},"dtlsverify":{"data":"no","flags":"18"},"dtmfmode":{"data":"rfc2833","flags":"3"},"encryption":{"data":"no","flags":"20"},"host":{"data":"dynamic","flags":"6"},"icesupport":{"data":"no","flags":"16"},"mailbox":{"data":"181000@device","flags":"27"},"nat":{"data":"yes","flags":"10"},"permit":{"data":"0.0.0.0/0.0.0.0","flags":"29"},"pickupgroup":{"data":"","flags":"22"},"port":{"data":"5060","flags":"11"},"qualify":{"data":"yes","flags":"12"},"qualifyfreq":{"data":"60","flags":"13"},"secret":{"data":"rfc2833","flags":"2"},"sendrpid":{"data":"no","flags":"8"},"transport":{"data":"udp","flags":"14"},"trustrpid":{"data":"yes","flags":"7"},"type":{"data":"friend","flags":"9"}},"ampuser":{"password":"","ringtimer":"0","cfringtimer":"0","concurrency_limit":"0","noanswer":"","recording":{"in":{"external":"always","internal":"always"},"out":{"external":"always","internal":"always"},"ondemand":"disabled","priority":"10"},"outboundcid":"","cidname":"ICEPWORLD","cidnum":"181000","voicemail":"novm","answermode":"disabled","device":"181000","queues":{"qnostate":"usestate"},"language":""},"device":{"user":"181000","dial":"SIP/181000","type":"fixed","default_user":"181000"},"routing":{"noanswer":{"selection":"ext-miscdests","destination":"02245320444"},"busy":{"selection":"","destination":""},"unavail":{"selection":"","destination":""}}}",
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
require "uri"
require "net/http"

url = URI("panelapi.kobikom.com.tr/updateExtension")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["Content-Type"] = "application/json"
request.body = "{"extension":"181000","name":"DAHILIADI","password":"","voicemail":{"status":"disabled","password":"","name":"","email":"","field":"","attach":""},"ringtimer":"0","noanswer":"","recording":"","outboundcid":"","sipname":"","mohclass":"default","noanswer_cid":"","busy_cid":"","chanunavail_cid":"","noanswer_dest":"","busy_dest":"","chanunavail_dest":"","options":{"account":{"data":"181000","flags":"30"},"accountcode":{"data":"","flags":"26"},"allow":{"data":"","flags":"24"},"avpf":{"data":"no","flags":"15"},"callerid":{"data":"device <181000>","flags":"31"},"callgroup":{"data":"","flags":"21"},"canreinvite":{"data":"no","flags":"4"},"context":{"data":"DAHILIADICC","flags":"5"},"deny":{"data":"0.0.0.0/0.0.0.0","flags":"28"},"dial":{"data":"SIP/181000","flags":"25"},"disallow":{"data":"","flags":"23"},"dtlsenable":{"data":"no","flags":"17"},"dtlssetup":{"data":"actpass","flags":"19"},"dtlsverify":{"data":"no","flags":"18"},"dtmfmode":{"data":"rfc2833","flags":"3"},"encryption":{"data":"no","flags":"20"},"host":{"data":"dynamic","flags":"6"},"icesupport":{"data":"no","flags":"16"},"mailbox":{"data":"181000@device","flags":"27"},"nat":{"data":"yes","flags":"10"},"permit":{"data":"0.0.0.0/0.0.0.0","flags":"29"},"pickupgroup":{"data":"","flags":"22"},"port":{"data":"5060","flags":"11"},"qualify":{"data":"yes","flags":"12"},"qualifyfreq":{"data":"60","flags":"13"},"secret":{"data":"rfc2833","flags":"2"},"sendrpid":{"data":"no","flags":"8"},"transport":{"data":"udp","flags":"14"},"trustrpid":{"data":"yes","flags":"7"},"type":{"data":"friend","flags":"9"}},"ampuser":{"password":"","ringtimer":"0","cfringtimer":"0","concurrency_limit":"0","noanswer":"","recording":{"in":{"external":"always","internal":"always"},"out":{"external":"always","internal":"always"},"ondemand":"disabled","priority":"10"},"outboundcid":"","cidname":"ICEPWORLD","cidnum":"181000","voicemail":"novm","answermode":"disabled","device":"181000","queues":{"qnostate":"usestate"},"language":""},"device":{"user":"181000","dial":"SIP/181000","type":"fixed","default_user":"181000"},"routing":{"noanswer":{"selection":"ext-miscdests","destination":"02245320444"},"busy":{"selection":"","destination":""},"unavail":{"selection":"","destination":""}}}"

response = http.request(request)
puts response.read_body
1
2
3
4
5
6
7
8
import requests
url = 'panelapi.kobikom.com.tr/updateExtension'
payload = "{"extension":"181000","name":"DAHILIADI","password":"","voicemail":{"status":"disabled","password":"","name":"","email":"","field":"","attach":""},"ringtimer":"0","noanswer":"","recording":"","outboundcid":"","sipname":"","mohclass":"default","noanswer_cid":"","busy_cid":"","chanunavail_cid":"","noanswer_dest":"","busy_dest":"","chanunavail_dest":"","options":{"account":{"data":"181000","flags":"30"},"accountcode":{"data":"","flags":"26"},"allow":{"data":"","flags":"24"},"avpf":{"data":"no","flags":"15"},"callerid":{"data":"device <181000>","flags":"31"},"callgroup":{"data":"","flags":"21"},"canreinvite":{"data":"no","flags":"4"},"context":{"data":"DAHILIADICC","flags":"5"},"deny":{"data":"0.0.0.0/0.0.0.0","flags":"28"},"dial":{"data":"SIP/181000","flags":"25"},"disallow":{"data":"","flags":"23"},"dtlsenable":{"data":"no","flags":"17"},"dtlssetup":{"data":"actpass","flags":"19"},"dtlsverify":{"data":"no","flags":"18"},"dtmfmode":{"data":"rfc2833","flags":"3"},"encryption":{"data":"no","flags":"20"},"host":{"data":"dynamic","flags":"6"},"icesupport":{"data":"no","flags":"16"},"mailbox":{"data":"181000@device","flags":"27"},"nat":{"data":"yes","flags":"10"},"permit":{"data":"0.0.0.0/0.0.0.0","flags":"29"},"pickupgroup":{"data":"","flags":"22"},"port":{"data":"5060","flags":"11"},"qualify":{"data":"yes","flags":"12"},"qualifyfreq":{"data":"60","flags":"13"},"secret":{"data":"rfc2833","flags":"2"},"sendrpid":{"data":"no","flags":"8"},"transport":{"data":"udp","flags":"14"},"trustrpid":{"data":"yes","flags":"7"},"type":{"data":"friend","flags":"9"}},"ampuser":{"password":"","ringtimer":"0","cfringtimer":"0","concurrency_limit":"0","noanswer":"","recording":{"in":{"external":"always","internal":"always"},"out":{"external":"always","internal":"always"},"ondemand":"disabled","priority":"10"},"outboundcid":"","cidname":"ICEPWORLD","cidnum":"181000","voicemail":"novm","answermode":"disabled","device":"181000","queues":{"qnostate":"usestate"},"language":""},"device":{"user":"181000","dial":"SIP/181000","type":"fixed","default_user":"181000"},"routing":{"noanswer":{"selection":"ext-miscdests","destination":"02245320444"},"busy":{"selection":"","destination":""},"unavail":{"selection":"","destination":""}}}"
headers = {
  'Content-Type': 'application/json'
}
response = requests.request('POST', url, headers = headers, data = payload, allow_redirects=False, timeout=undefined, allow_redirects=false)
print(response.text)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
var https = require('https');

var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'panelapi.kobikom.com.tr',
  'path': '/updateExtension',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

var postData =  "{"extension":"181000","name":"DAHILIADI","password":"","voicemail":{"status":"disabled","password":"","name":"","email":"","field":"","attach":""},"ringtimer":"0","noanswer":"","recording":"","outboundcid":"","sipname":"","mohclass":"default","noanswer_cid":"","busy_cid":"","chanunavail_cid":"","noanswer_dest":"","busy_dest":"","chanunavail_dest":"","options":{"account":{"data":"181000","flags":"30"},"accountcode":{"data":"","flags":"26"},"allow":{"data":"","flags":"24"},"avpf":{"data":"no","flags":"15"},"callerid":{"data":"device <181000>","flags":"31"},"callgroup":{"data":"","flags":"21"},"canreinvite":{"data":"no","flags":"4"},"context":{"data":"DAHILIADICC","flags":"5"},"deny":{"data":"0.0.0.0/0.0.0.0","flags":"28"},"dial":{"data":"SIP/181000","flags":"25"},"disallow":{"data":"","flags":"23"},"dtlsenable":{"data":"no","flags":"17"},"dtlssetup":{"data":"actpass","flags":"19"},"dtlsverify":{"data":"no","flags":"18"},"dtmfmode":{"data":"rfc2833","flags":"3"},"encryption":{"data":"no","flags":"20"},"host":{"data":"dynamic","flags":"6"},"icesupport":{"data":"no","flags":"16"},"mailbox":{"data":"181000@device","flags":"27"},"nat":{"data":"yes","flags":"10"},"permit":{"data":"0.0.0.0/0.0.0.0","flags":"29"},"pickupgroup":{"data":"","flags":"22"},"port":{"data":"5060","flags":"11"},"qualify":{"data":"yes","flags":"12"},"qualifyfreq":{"data":"60","flags":"13"},"secret":{"data":"rfc2833","flags":"2"},"sendrpid":{"data":"no","flags":"8"},"transport":{"data":"udp","flags":"14"},"trustrpid":{"data":"yes","flags":"7"},"type":{"data":"friend","flags":"9"}},"ampuser":{"password":"","ringtimer":"0","cfringtimer":"0","concurrency_limit":"0","noanswer":"","recording":{"in":{"external":"always","internal":"always"},"out":{"external":"always","internal":"always"},"ondemand":"disabled","priority":"10"},"outboundcid":"","cidname":"ICEPWORLD","cidnum":"181000","voicemail":"novm","answermode":"disabled","device":"181000","queues":{"qnostate":"usestate"},"language":""},"device":{"user":"181000","dial":"SIP/181000","type":"fixed","default_user":"181000"},"routing":{"noanswer":{"selection":"ext-miscdests","destination":"02245320444"},"busy":{"selection":"","destination":""},"unavail":{"selection":"","destination":""}}}";

req.write(postData);

req.end();
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "panelapi.kobikom.com.tr/updateExtension",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
  CURLOPT_POSTFIELDS =>"{"extension":"181000","name":"DAHILIADI","password":"","voicemail":{"status":"disabled","password":"","name":"","email":"","field":"","attach":""},"ringtimer":"0","noanswer":"","recording":"","outboundcid":"","sipname":"","mohclass":"default","noanswer_cid":"","busy_cid":"","chanunavail_cid":"","noanswer_dest":"","busy_dest":"","chanunavail_dest":"","options":{"account":{"data":"181000","flags":"30"},"accountcode":{"data":"","flags":"26"},"allow":{"data":"","flags":"24"},"avpf":{"data":"no","flags":"15"},"callerid":{"data":"device <181000>","flags":"31"},"callgroup":{"data":"","flags":"21"},"canreinvite":{"data":"no","flags":"4"},"context":{"data":"DAHILIADICC","flags":"5"},"deny":{"data":"0.0.0.0/0.0.0.0","flags":"28"},"dial":{"data":"SIP/181000","flags":"25"},"disallow":{"data":"","flags":"23"},"dtlsenable":{"data":"no","flags":"17"},"dtlssetup":{"data":"actpass","flags":"19"},"dtlsverify":{"data":"no","flags":"18"},"dtmfmode":{"data":"rfc2833","flags":"3"},"encryption":{"data":"no","flags":"20"},"host":{"data":"dynamic","flags":"6"},"icesupport":{"data":"no","flags":"16"},"mailbox":{"data":"181000@device","flags":"27"},"nat":{"data":"yes","flags":"10"},"permit":{"data":"0.0.0.0/0.0.0.0","flags":"29"},"pickupgroup":{"data":"","flags":"22"},"port":{"data":"5060","flags":"11"},"qualify":{"data":"yes","flags":"12"},"qualifyfreq":{"data":"60","flags":"13"},"secret":{"data":"rfc2833","flags":"2"},"sendrpid":{"data":"no","flags":"8"},"transport":{"data":"udp","flags":"14"},"trustrpid":{"data":"yes","flags":"7"},"type":{"data":"friend","flags":"9"}},"ampuser":{"password":"","ringtimer":"0","cfringtimer":"0","concurrency_limit":"0","noanswer":"","recording":{"in":{"external":"always","internal":"always"},"out":{"external":"always","internal":"always"},"ondemand":"disabled","priority":"10"},"outboundcid":"","cidname":"ICEPWORLD","cidnum":"181000","voicemail":"novm","answermode":"disabled","device":"181000","queues":{"qnostate":"usestate"},"language":""},"device":{"user":"181000","dial":"SIP/181000","type":"fixed","default_user":"181000"},"routing":{"noanswer":{"selection":"ext-miscdests","destination":"02245320444"},"busy":{"selection":"","destination":""},"unavail":{"selection":"","destination":""}}}",
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    "Content-Type: application/json"
  ),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
  echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
  echo $response;
} ?>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
package main

import (
  "fmt"
  "strings"
  "os"
  "path/filepath"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "panelapi.kobikom.com.tr/updateExtension"
  method := "POST"

  payload := strings.NewReader("{"extension":"181000","name":"DAHILIADI","password":"","voicemail":{"status":"disabled","password":"","name":"","email":"","field":"","attach":""},"ringtimer":"0","noanswer":"","recording":"","outboundcid":"","sipname":"","mohclass":"default","noanswer_cid":"","busy_cid":"","chanunavail_cid":"","noanswer_dest":"","busy_dest":"","chanunavail_dest":"","options":{"account":{"data":"181000","flags":"30"},"accountcode":{"data":"","flags":"26"},"allow":{"data":"","flags":"24"},"avpf":{"data":"no","flags":"15"},"callerid":{"data":"device <181000>","flags":"31"},"callgroup":{"data":"","flags":"21"},"canreinvite":{"data":"no","flags":"4"},"context":{"data":"DAHILIADICC","flags":"5"},"deny":{"data":"0.0.0.0/0.0.0.0","flags":"28"},"dial":{"data":"SIP/181000","flags":"25"},"disallow":{"data":"","flags":"23"},"dtlsenable":{"data":"no","flags":"17"},"dtlssetup":{"data":"actpass","flags":"19"},"dtlsverify":{"data":"no","flags":"18"},"dtmfmode":{"data":"rfc2833","flags":"3"},"encryption":{"data":"no","flags":"20"},"host":{"data":"dynamic","flags":"6"},"icesupport":{"data":"no","flags":"16"},"mailbox":{"data":"181000@device","flags":"27"},"nat":{"data":"yes","flags":"10"},"permit":{"data":"0.0.0.0/0.0.0.0","flags":"29"},"pickupgroup":{"data":"","flags":"22"},"port":{"data":"5060","flags":"11"},"qualify":{"data":"yes","flags":"12"},"qualifyfreq":{"data":"60","flags":"13"},"secret":{"data":"rfc2833","flags":"2"},"sendrpid":{"data":"no","flags":"8"},"transport":{"data":"udp","flags":"14"},"trustrpid":{"data":"yes","flags":"7"},"type":{"data":"friend","flags":"9"}},"ampuser":{"password":"","ringtimer":"0","cfringtimer":"0","concurrency_limit":"0","noanswer":"","recording":{"in":{"external":"always","internal":"always"},"out":{"external":"always","internal":"always"},"ondemand":"disabled","priority":"10"},"outboundcid":"","cidname":"ICEPWORLD","cidnum":"181000","voicemail":"novm","answermode":"disabled","device":"181000","queues":{"qnostate":"usestate"},"language":""},"device":{"user":"181000","dial":"SIP/181000","type":"fixed","default_user":"181000"},"routing":{"noanswer":{"selection":"ext-miscdests","destination":"02245320444"},"busy":{"selection":"","destination":""},"unavail":{"selection":"","destination":""}}}")

  client := &http.Client {
    CheckRedirect: func(req *http.Request, via []*http.Request) error {
      return http.ErrUseLastResponse
    },
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
  }
  req.Header.Add("Content-Type", "application/json")

  res, err := client.Do(req)
  defer res.Body.Close()
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)

  fmt.Println(string(body))
}

Sesli Karşılama Sesi Yükleme

1
2
3
4
5
curl --location --request POST "http://panelapi.kobikom.com.tr/uploadIVRSound" \
  --form "soundFile=@" \
  --form "fileName=MahmutIVR" \
  --form "type=1" \
  --form "MOHGroup="
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
var form = new FormData();
form.append("soundFile", "");
form.append("fileName", "MahmutIVR");
form.append("type", "1");
form.append("MOHGroup", "");

var settings = {
  "url": "http://panelapi.kobikom.com.tr/uploadIVRSound",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "processData": false,
  "mimeType": "multipart/form-data",
  "contentType": false,
  "data": form
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
require "uri"
require "net/http"

url = URI("http://panelapi.kobikom.com.tr/uploadIVRSound")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["content-type"] = 'multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW'
request.body = ""soundFile"' = '')------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name="fileName"\r\n\r\nMahmutIVR\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name="type"\r\n\r\n1\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name="MOHGroup"\r\n\r\n\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW--"

response = http.request(request)
puts response.read_body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
import requests
url = 'http://panelapi.kobikom.com.tr/uploadIVRSound'
payload = {'fileName': 'MahmutIVR',
'type': '1',
'MOHGroup': ''}
files = {('soundFile': open('','rb')}
headers = {}
response = requests.request('POST', url, headers = headers, data = payload, files = files, allow_redirects=False, timeout=undefined, allow_redirects=false)
print(response.text)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
var http = require('http');

var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'panelapi.kobikom.com.tr',
  'path': '/uploadIVRSound',
  'headers': {
  }
};

var req = http.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

var postData = "------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name="soundFile"; filename="{Insert_File_Name}"\r\nContent-Type: "{Insert_File_Content_Type}"\r\n\r\n{Insert_File_Content}\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name="fileName"\r\n\r\nMahmutIVR\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name="type"\r\n\r\n1\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name="MOHGroup"\r\n\r\n\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW--";

req.setHeader('content-type', 'multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW');

req.write(postData);

req.end();
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "http://panelapi.kobikom.com.tr/uploadIVRSound",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
  CURLOPT_POSTFIELDS => array('soundFile'=> new CURLFILE(''),'fileName' => 'MahmutIVR','type' => '1','MOHGroup' => ''),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
  echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
  echo $response;
} ?>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
package main

import (
  "fmt"
  "bytes"
  "mime/multipart"
  "os"
  "path/filepath"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "http://panelapi.kobikom.com.tr/uploadIVRSound"
  method := "POST"

  payload := &bytes.Buffer{}
  writer := multipart.NewWriter(payload)
  // add your file name in the next statement in place of path
  file, err := os.Open(path)
  defer file.Close()
  part, err := writer.CreateFormFile("file", filepath.Base(path))
  _, err := io.Copy(part, file)
  _ = writer.WriteField("fileName", "MahmutIVR")
  _ = writer.WriteField("type", "1")
  _ = writer.WriteField("MOHGroup", "")
  err := writer.Close()
  if err != nil {  fmt.Println(err)}


  client := &http.Client {
    CheckRedirect: func(req *http.Request, via []*http.Request) error {
      return http.ErrUseLastResponse
    },
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
  }
  req.Header.Set("Content-Type", writer.FormDataContentType())
  res, err := client.Do(req)
  defer res.Body.Close()
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)

  fmt.Println(string(body))
}

İstatistikleri Alma

1
curl --location --request GET "http://panelapi.kobikom.com.tr/panelChartData?dateStart=2018-10-11&dateEnd=2018-10-11"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
var settings = {
  "url": "http://panelapi.kobikom.com.tr/panelChartData?dateStart=2018-10-11&dateEnd=2018-10-11",
  "method": "GET",
  "timeout": 0,
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
require "uri"
require "net/http"

url = URI("http://panelapi.kobikom.com.tr/panelChartData?dateStart=2018-10-11&dateEnd=2018-10-11")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)

request = Net::HTTP::Get.new(url)

response = http.request(request)
puts response.read_body
1
2
3
4
5
6
import requests
url = 'http://panelapi.kobikom.com.tr/panelChartData?dateStart=2018-10-11&dateEnd=2018-10-11'
payload = {}
headers = {}
response = requests.request('GET', url, headers = headers, data = payload, allow_redirects=False, timeout=undefined, allow_redirects=false)
print(response.text)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
var http = require('http');

var options = {
  'method': 'GET',
  'hostname': 'panelapi.kobikom.com.tr',
  'path': '/panelChartData?dateStart=2018-10-11&dateEnd=2018-10-11',
  'headers': {
  }
};

var req = http.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

req.end();
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "http://panelapi.kobikom.com.tr/panelChartData?dateStart=2018-10-11&dateEnd=2018-10-11",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
  echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
  echo $response;
} ?>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
package main

import (
  "fmt"
  "os"
  "path/filepath"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "http://panelapi.kobikom.com.tr/panelChartData?dateStart=2018-10-11&dateEnd=2018-10-11"
  method := "GET"

  client := &http.Client {
    CheckRedirect: func(req *http.Request, via []*http.Request) error {
      return http.ErrUseLastResponse
    },
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, nil)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
  }
  res, err := client.Do(req)
  defer res.Body.Close()
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)

  fmt.Println(string(body))
}

Bir Numaranın Nereye Yönlendirildiğini Alma

1
2
curl --location --request GET "panelapi.kobikom.com.tr/getFollowmeOfAccount/208072" \
  --header "Content-Type: application/json"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
var settings = {
  "url": "panelapi.kobikom.com.tr/getFollowmeOfAccount/208072",
  "method": "GET",
  "timeout": 0,
  "headers": {
    "Content-Type": "application/json"
  },
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
require "uri"
require "net/http"

url = URI("panelapi.kobikom.com.tr/getFollowmeOfAccount/208072")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)

request = Net::HTTP::Get.new(url)
request["Content-Type"] = "application/json"

response = http.request(request)
puts response.read_body
1
2
3
4
5
6
7
8
import requests
url = 'panelapi.kobikom.com.tr/getFollowmeOfAccount/208072'
payload = {}
headers = {
  'Content-Type': 'application/json'
}
response = requests.request('GET', url, headers = headers, data = payload, allow_redirects=False, timeout=undefined, allow_redirects=false)
print(response.text)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
var https = require('https');

var options = {
  'method': 'GET',
  'hostname': 'panelapi.kobikom.com.tr',
  'path': '/getFollowmeOfAccount/208072',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

req.end();
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "panelapi.kobikom.com.tr/getFollowmeOfAccount/208072",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    "Content-Type: application/json"
  ),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
  echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
  echo $response;
} ?>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
package main

import (
  "fmt"
  "os"
  "path/filepath"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "panelapi.kobikom.com.tr/getFollowmeOfAccount/208072"
  method := "GET"

  client := &http.Client {
    CheckRedirect: func(req *http.Request, via []*http.Request) error {
      return http.ErrUseLastResponse
    },
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, nil)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
  }
  req.Header.Add("Content-Type", "application/json")

  res, err := client.Do(req)
  defer res.Body.Close()
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)

  fmt.Println(string(body))
}

Harici Telefon Senkronizasyonu

1
curl --location --request GET "https://panelapi.kobikom.com.tr/contacts/export/token"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
var settings = {
  "url": "https://panelapi.kobikom.com.tr/contacts/export/token",
  "method": "GET",
  "timeout": 0,
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://panelapi.kobikom.com.tr/contacts/export/token")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Get.new(url)

response = https.request(request)
puts response.read_body
1
2
3
4
5
6
import requests
url = 'https://panelapi.kobikom.com.tr/contacts/export/token'
payload = {}
headers = {}
response = requests.request('GET', url, headers = headers, data = payload, allow_redirects=False, timeout=undefined, allow_redirects=false)
print(response.text)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
var https = require('https');

var options = {
  'method': 'GET',
  'hostname': 'panelapi.kobikom.com.tr',
  'path': '/contacts/export/token',
  'headers': {
  }
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

req.end();
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "https://panelapi.kobikom.com.tr/contacts/export/token",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
  echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
  echo $response;
} ?>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
package main

import (
  "fmt"
  "os"
  "path/filepath"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "https://panelapi.kobikom.com.tr/contacts/export/token"
  method := "GET"

  client := &http.Client {
    CheckRedirect: func(req *http.Request, via []*http.Request) error {
      return http.ErrUseLastResponse
    },
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, nil)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
  }
  res, err := client.Do(req)
  defer res.Body.Close()
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)

  fmt.Println(string(body))
}

Arama Başlatma

1
2
3
curl --location --request POST "http://panelapi.kobikom.com.tr/central/dial" \
  --form "extension=123" \
  --form "number=02245320444"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
var settings = {
  "url": "https://panelapi.kobikom.com.tr/contacts/export/token",
  "method": "GET",
  "timeout": 0,
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});var form = new FormData();
form.append("extension", "123");
form.append("number", "02245320444");

var settings = {
  "url": "http://panelapi.kobikom.com.tr/central/dial",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "processData": false,
  "mimeType": "multipart/form-data",
  "contentType": false,
  "data": form
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
require "uri"
require "net/http"

url = URI("http://panelapi.kobikom.com.tr/central/dial")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["content-type"] = 'multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW'
request.body = "------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name="extension"\r\n\r\n123\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name="number"\r\n\r\n02245320444\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW--"

response = http.request(request)
puts response.read_body
1
2
3
4
5
6
7
8
import requests
url = 'http://panelapi.kobikom.com.tr/central/dial'
payload = {'extension': '123',
'number': '02245320444'}
files = {}
headers = {}
response = requests.request('POST', url, headers = headers, data = payload, files = files, allow_redirects=False, timeout=undefined, allow_redirects=false)
print(response.text)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
var http = require('http');

var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'panelapi.kobikom.com.tr',
  'path': '/central/dial',
  'headers': {
  }
};

var req = http.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

var postData = "------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name="extension"\r\n\r\n123\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW\r\nContent-Disposition: form-data; name="number"\r\n\r\n02245320444\r\n------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW--";

req.setHeader('content-type', 'multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW');

req.write(postData);

req.end();
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "http://panelapi.kobikom.com.tr/central/dial",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
  CURLOPT_POSTFIELDS => array('extension' => '123','number' => '02245320444'),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
  echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
  echo $response;
} ?>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
package main

import (
  "fmt"
  "bytes"
  "mime/multipart"
  "os"
  "path/filepath"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "http://panelapi.kobikom.com.tr/central/dial"
  method := "POST"

  payload := &bytes.Buffer{}
  writer := multipart.NewWriter(payload)
  _ = writer.WriteField("extension", "123")
  _ = writer.WriteField("number", "02245320444")
  err := writer.Close()
  if err != nil {  fmt.Println(err)}


  client := &http.Client {
    CheckRedirect: func(req *http.Request, via []*http.Request) error {
      return http.ErrUseLastResponse
    },
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
  }
  req.Header.Set("Content-Type", writer.FormDataContentType())
  res, err := client.Do(req)
  defer res.Body.Close()
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)

  fmt.Println(string(body))
}

GS Wave  Uygulaması için QR Kod oluşturma

1
curl --location --request GET "http://panelapi.kobikom.com.tr/central/getQRCode/118"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
var settings = {
  "url": "http://panelapi.kobikom.com.tr/central/getQRCode/118",
  "method": "GET",
  "timeout": 0,
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
require "uri"
require "net/http"

url = URI("http://panelapi.kobikom.com.tr/central/getQRCode/118")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)

request = Net::HTTP::Get.new(url)

response = http.request(request)
puts response.read_body
1
2
3
4
5
6
import requests
url = 'http://panelapi.kobikom.com.tr/central/getQRCode/118'
payload = {}
headers = {}
response = requests.request('GET', url, headers = headers, data = payload, allow_redirects=False, timeout=undefined, allow_redirects=false)
print(response.text)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
var http = require('http');

var options = {
  'method': 'GET',
  'hostname': 'panelapi.kobikom.com.tr',
  'path': '/central/getQRCode/118',
  'headers': {
  }
};

var req = http.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

req.end();
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "http://panelapi.kobikom.com.tr/central/getQRCode/118",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
  echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
  echo $response;
} ?>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
package main

import (
  "fmt"
  "os"
  "path/filepath"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "http://panelapi.kobikom.com.tr/central/getQRCode/118"
  method := "GET"

  client := &http.Client {
    CheckRedirect: func(req *http.Request, via []*http.Request) error {
      return http.ErrUseLastResponse
    },
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, nil)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
  }
  res, err := client.Do(req)
  defer res.Body.Close()
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)

  fmt.Println(string(body))
}